Cekic Advocatuur

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de relatie tussen de werkgever en werknemer. Deze relatie verloopt helaas niet altijd goed.

Soms kunnen er al problemen rijzen bij aanvang van het dienstverband. U kunt daarbij denken aan een onjuiste proeftijd. Ook wanneer u al geruime tijd in dienst bent, kunt u op een gegeven moment in conflict raken met uw werkgever.  Conflicten tussen u en uw werkgever kunnen uitlopen tot ingewikkelde situaties. Ik sta u graag bij in conflicten over ongelijke behandeling, de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is/gaat beëindigen, loonstop en ziekte. 

Wanneer een van bovenstaande conflicten zich voordoet is het belangrijk dat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Daarnaast sta ik u ook bij als u problemen heeft met het UWV, bijvoorbeeld als uw aanvraag om een WW- of WIA-uitkering wordt afgewezen. 

U kunt ondersteuning krijgen bij de volgende juridische vraagstukken:

  • Ontslag
  • Vastellingsovereenkomst
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Re-integratie
  • Transitievergoeding
  • UWV-WIA-ZW

Hieronder treft u een link naar uitspraken waarin mr. G. Çekiç bijstand heeft verleend in arbeidsrecht:

Cekic-Advocatuur-Arbeidsrecht

Tarieven

Mr. G. Çekiç werkt zowel met een uurtarief als met gefinancierde rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor hulp vanuit de overheid. Mr. G. Çekiç controleert op basis van uw inkomen of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Indien dit het geval is, wordt aan u een eigen bijdrage opgelegd en het resterende deel van de juridische kosten vergoed door de overheid. In sommige gevallen kunt u voor de opgelegde eigen bijdrage in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Dit houdt in dat de gemeente deze kosten voor u betaalt. Tijdens een intake bespreekt mr. G. Çekiç altijd welke kosten gemoeid zijn met uw zaak.